Monday, May 12, 2008

the new team: Team Devi-Lution~
A.K.A Dua-Lao Family~

ron - pang sai ;
ken - jia sai ;
weijie - lao sai ;
gab - chua sai ;
sam - gek sai ;
kaijie - ji pu sai ;
terry - si mi ma eh sai ;
zhenrong - ka na sai ;
cong - xi sua pang sai ;
wy - xi sua jia sai

No comments: